Satış Sözleşmesi

MADDE 1- TARAFLAR 1.1- 
SATICI:
Ünvanı : Acar Kahve Değirmenleri ve Hediyelik Eşya San. Ltd. Şti. – İBRAHİM AÇAR
Mercan Uzunçarşı Caddesi No:126 Eminönü – Fatih / İstanbul
Tel: +90 (212) 522 78 07 – +90 (212) 522 17 51 – +90 (212) 526 84 17
Fax: +90 (212) 520 28 90
Hocapaşa V.D.: 266 990 880 20
Tic. Sicil No.: 616916-0
Mersis No.: 2669908802000011
Email: info@acardegirmenleri.com.tr

Adı/Soyadı/Ünvanı : %FATURA_AD_SOYAD%
Adresi : %FATURA_ADRES%
Telefon : %FATURA_TEL_1%

MADDE 2- KONU  
Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin (kısaca “Sözleşme”) konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait www.acardegirmenleri.com.tr alan adı altındaki internet sitesinden (kısaca “Site”) elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda madde 3 ile nitelikleri, adetleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün/ürünlerin kısaca (hepsi birlikte kısaca “Ürün”) satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077  sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN 
Ürünlerin Cinsi ve türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi, Satış Bedeli yukarıda belirtildiği gibidir.
Ödeme Şekli :%ODEME_SEKLI%
Teslimat Adresi :%TESLIMAT_ADRES%
Teslim Edilecek Kişi:%TESLIMATI_ALAN%
Fatura Adresi :%FATURA_ADRES%
Kargo Ücreti :%KARGO_UCRETI% TL

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER  4.1-
ALICI, www.acardegirmenleri.com.tr internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2- Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.

4.3- Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesininden SATICI sorumlu tutulamaz.

4.4- SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

4.5- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI’ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.6- Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI’ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI’ya aittir.

4.7- SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir.

4.8- Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için SATICI’ya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır.

4.9- İşbu sözleşme, ALICI tarafından imzalanıp SATICI’ya faks veya posta yolu ile ulaştırılmasından sonra geçerlilik kazanır.

MADDE 5- CAYMA HAKKI  ALICI,
Sözleşme konusu ürün ya da ürünlerin tarafına veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (ondört) gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin ürünleri reddederek cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI’ya faks, email veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün 6. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün SATICI’ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildiriminizin, teslimatı takip eden 14 (ondört) günlük süre içinde faturası ile birlikte Satıcı’ya aşağıda belirtilen iletişim adreslerine yapılması gerekmektedir.

Cayma Bildiriminin Yapılacağı

Telefon : +90 (212) 522 78 07
Fax : +90 (212) 520 28 90
E-Posta : info@acardegirmenleri.com.tr
Ürün İadesinin Yapılacağı Adres: Mercan Uzunçarşı Caddesi No:126 Eminönü – Fatih / İstanbul

İade prosedürüne uygun sürelerde yapılan tüm iade işlemlerinde ürünleri Aras Kargo ile karşı ödemeli olarak gönderebilirsiniz. Ürünü göndermeden önce iade sebebinizi +90 (212) 522 78 07 numaralı telefonumuzdan bize iletmeniz ya da info@acardegirmenleri.com.tr adresine mail atmanız gerekmektedir. Temsilcilerimiz, Aras Kargo’nun adresinize uğrayarak ürünlerin teslim alınmasını ve ücretsiz kargo ile gelmesini sağlayacaktır. Aras Kargo dışındaki firmalarla yapacağınız gönderilerde kargo bedeli sizin tarafınızdan karşılanmış olmalıdır, aksi halde karşı ödemeli gönderi teslim alınmaz.

MADDE 6- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER 
– Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve Satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan ürün veya hizmetler
– Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ürünler
– Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler
-Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve Alıcı’ya anında teslim edilen gayri maddi ürünler
-Niteliği itibarıyla geri gönderilmeye elverişli olmayan ürünler
-Mevzuatta cayma hakkının kullanılamayacağı belirlenen diğer ürünler

MADDE 7- YETKİLİ MAHKEME
– 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile belirlenen (2.000 Türk Lirası) ve her takvim yılı başında 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak güncellenen değerin altındaki uyuşmazlıklarda bulunduğunuz ilçe Tüketici Heyeti’ne başvurabilirsiniz.
– Büyükşehir statüsünde olan bir ilde iseniz, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile belirlenen (2.000-3.000 Türk Lirası aralığı) ve her takvim yılı başında 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak güncellenen değer aralığındaki uyuşmazlıklarda bulunduğunuz il Tüketici Heyeti’ne başvurabilirsiniz.
– Belirtilen bedellerin üzerindeki uyuşmazlıklarda bulunduğunuz yer Tüketici Mahkemesi’ne başvurabilirsiniz.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

SATICI: Acar Kahve Değirmenleri ve Hediyelik Eşya San. Ltd. Şti.

ALICI:
Adı/Soyadı : %FATURA_AD_SOYAD%
Tarih : %TARIH% 

Yukarı Çık

Alışveriş Sepetim

  • SEPETİM
    0